Your search returned 3023 results. Subscribe to this search

|
1. 108 upanishad : (njanaghand) [Text]

by Sriram Sharma.

Material type: book Book Publisher: Bureli Sanskrit Sansthan Khwaja Kutab 2005Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 294.59218 SRE/O] (1).

2. 108 upanishad : saral Hindi bhavarth sahith ( v.1 : njanaghand) [Text]

by Sriram Sharma.

Material type: book Book Publisher: Haridwar Brahmavarchasu 2005Availability: Items available for reference: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [R S 294.59218 SRE/O] (1 ).

3. 108 upanishad : saral Hindi bhavarth sahith (v.2 : brahmavidhaghand) [Text]

by Sriram Sharma.

Material type: book Book Publisher: Haridwar Brahmavarchasu 2005Availability: Items available for reference: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [R S 294.59218 SRE/0] (1 ).

4. 108 upanishad : saral Hindi bhavarth sahith (v.3 : sadhanaghand) [Text]

by Sriram Sharma.

Material type: book Book Publisher: Haridwar Brahmavarchasu 2005Availability: Items available for reference: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [R S 294.59218 SRE/O] (1 ).

5. 108 Upanishads [Text]

by Shriram Sharma.

Material type: book Book Publisher: Bureli Sanskrit Sansthan Khwaja Kutab 2001Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 294.59218 SRI/O] (1).

6. 112 Upanishads : sanskrit text and english translation with an exhaustive introduction and index of verses (v.1) [Text]

by Joshi K L (ed.); Biman Basu; Bindia Trivedi (ed.).

Material type: book Book Publisher: New Delhi Parimal 2004Availability: Items available for reference: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [R S 294.592 18 JOS/U] (1 ).

7. 112 Upanishads : sanskrit text and english translation with an exhaustive introduction and index of verses (v.2) [Text]

by Joshi K L (ed.); Biman Basu; Bindia Trivedi (ed.).

Material type: book Book Publisher: New Delhi Parimal 2004Availability: Items available for reference: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [R S 294.592 18 JOS/U] (1 ).

8. Aapastambhiya Srautaprayoga (from agnyadhanam to agnistoma) [Text]

by Aashrawatvanarayana Avadhani M S (ed.).

Material type: book Book Publisher: Shimoga Shruti shankara samskrita samshodhana pratishtanam 2008Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 294.592 1 ASH/A] (1).

9. Aarsha subhashit sahastri [Text]

by Ramaji Upadhyaya.

Material type: book Book Publisher: Varanasi Bharatiya Samskrita Samsthan 2007Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 294.5921 RAM/A] (1).

10. Aat antyeshttishradhakarmapadhati [Text]

by Chatturtilal.

Material type: book Book Publisher: Mumbai Khemraj Shrikrishnadass 2003Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 294.5921 CHA/A] (1).

11. Aatma-bodh [Text]

by Sudhir.

Material type: book Book Publisher: Prayag Chinmaya 2002Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 294.592 18 SUD/A] (1).

12. Abhidharma kosa and bhasya (v.1) [Text]

by Vasubandhu; Yasomittra (comm.); Dwarikadas Shastri (ed.).

Material type: book Book Publisher: Varanasi Bauddha Bharati 1998Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 294.592 1 VAS/A] (2).

13. Abhidharma kosam and bhasya (v.2) [Text]

by Vasubandhu; Dwarikadas Shastri (ed.).

Material type: book Book Publisher: Varanasi Bauddha Bharati 1998Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 294.592 1 VAS/A] (2).

14. Abhinavagupta's commebtary on the Bhagavad Gita [Text]

by Boris Marjanovic.

Material type: book Book Publisher: Varanasi Indica Books 2004Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [294.5924 047 BOR/A] (2).

15. Acharya Sayan aur unki - madhaviya dhatuvrti [Text]

by Ramaprakash Varni.

Material type: book Book Publisher: New Delhi Parimal 2005Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 294.5921 RAM/A] (2).

16. Adharvavediya varnapatalasya sikshantharai sah samalochanatmakmadhyayanam [Text]

by Raveendranath Sukla (ed.).

Material type: book Book Publisher: Author 2012Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 294.59215 RAV/A] (1).

17. Adharvavedprathishakhya tatha vajsaneypratishakhya ka thulanatmak adhyayan [Text]

by Beena Jalot.

Material type: book Book Publisher: Varanasi Kala Prakasan 2002Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 294.592 15 BEE/A] (1).

18. Adhyatmikanveshanam [Text]

by Ramachandran C K.

Material type: book Book Publisher: Kozhikode Mathrubhoomi 2003Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [M 294.592 1 P03] (1).

19. Agnihotra studies in Indian traditions [Text]

by K K Chaturvedi (ed.); R K Sharma (ed.); Gautam Bai Patel (ed.).

Material type: book Book Publisher: New Delhi Sharada 2004Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 294.592 1 KKC/A] (1).

20. Agnimahapuranam(v.1) [Text]

by Vedavyasa; Joshi K L (ed.); Manmatha Nath Dutt (tr.).

Material type: book Book Publisher: New Delhi Parimal 2001Availability: Items available for reference: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [R S 294.592 5 MND/A] (1 ).

                                                                                                                                                                     © Copyright 2018 by Sree Sankaracharya University of Sanskrit. All Rights Reserved 

Powered by Koha