Your search returned 2096 results.

1.
108 upanishad : (njanaghand) [Text]

by Sriram Sharma.

Material type: Text Text Publisher: Bureli Sanskrit Sansthan Khwaja Kutab 2005Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of SanskritCall number: S 294.59218 SRE/O (1).
2.
108 upanishad : saral Hindi bhavarth sahith ( v.1 : njanaghand) [Text]

by Sriram Sharma.

Material type: Text Text Publisher: Haridwar Brahmavarchasu 2005Availability: Items available for reference: Sree Sankaracharya University of Sanskrit Not for loanCall number: R S 294.59218 SRE/O (1). :
3.
108 upanishad : saral Hindi bhavarth sahith (v.2 : brahmavidhaghand) [Text]

by Sriram Sharma.

Material type: Text Text Publisher: Haridwar Brahmavarchasu 2005Availability: Items available for reference: Sree Sankaracharya University of Sanskrit Not for loanCall number: R S 294.59218 SRE/0 (1). :
4.
108 upanishad : saral Hindi bhavarth sahith (v.3 : sadhanaghand) [Text]

by Sriram Sharma.

Material type: Text Text Publisher: Haridwar Brahmavarchasu 2005Availability: Items available for reference: Sree Sankaracharya University of Sanskrit Not for loanCall number: R S 294.59218 SRE/O (1). :
5.
108 Upanishads [Text]

by Shriram Sharma.

Material type: Text Text Publisher: Bureli Sanskrit Sansthan Khwaja Kutab 2001Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of SanskritCall number: S 294.59218 SRI/O (1).
6.
112 Upanishads: sanskrit text and english translation with an exhaustive introduction and index of verses (v.1)/ edited by Joshi K L

by Joshi K L (ed.) | Biman Basu | Bindia Trivedi (ed.).

Material type: Text Text Publisher: New Delhi: Parimal, 2004Availability: Items available for reference: Sree Sankaracharya University of Sanskrit Not for loanCall number: R S 294.592 18 JOS/U (1). :
7.
112 Upanishads: sanskrit text and english translation with an exhaustive introduction and index of verses (v.2)/ edited by Joshi K L

by Joshi K L (ed.) | Biman Basu | Bindia Trivedi (ed.).

Material type: Text Text Publisher: New Delhi: Parimal, 2004Availability: Items available for reference: Sree Sankaracharya University of Sanskrit Not for loanCall number: R S 294.592 18 JOS/U (1). :
8.
Aapastambhiya Srautaprayoga (from agnyadhanam to agnistoma) [Text]

by Aashrawatvanarayana Avadhani M S (ed.).

Material type: Text Text Publisher: Shimoga Shruti shankara samskrita samshodhana pratishtanam 2008Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of SanskritCall number: S 294.592 1 ASH/A (1).
9.
Aarsha subhashit sahastri [Text]

by Ramaji Upadhyaya.

Material type: Text Text Publisher: Varanasi Bharatiya Samskrita Samsthan 2007Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of SanskritCall number: S 294.5921 RAM/A (1).
10.
Aat antyeshttishradhakarmapadhati [Text]

by Chatturtilal.

Material type: Text Text Publisher: Mumbai Khemraj Shrikrishnadass 2003Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of SanskritCall number: S 294.5921 CHA/A (1).
11.
Aatma-bodh/ by Sudhir .

by Sudhir.

Material type: Text Text Publisher: Prayag: Chinmaya, 2002Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of SanskritCall number: S 294.592 18 SUD/A (1).
12.
Abhidharma kosa and bhasya (v.1) [Text]

by Vasubandhu | Yasomittra (comm.) | Dwarikadas Shastri (ed.).

Material type: Text Text Publisher: Varanasi Bauddha Bharati 1998Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of SanskritCall number: S 294.592 1 VAS/A (2).
13.
Abhidharma kosam and bhasya (v.2) [Text]

by Vasubandhu | Dwarikadas Shastri (ed.).

Material type: Text Text Publisher: Varanasi Bauddha Bharati 1998Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of SanskritCall number: S 294.592 1 VAS/A (2).
14.
Abhinavagupta's commebtary on the Bhagavad Gita [Text]

by Boris Marjanovic.

Material type: Text Text Publisher: Varanasi Indica Books 2004Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of SanskritCall number: 294.5924 047 BOR/A (2).
15.
Acharya Sayan aur unki - madhaviya dhatuvrti [Text]

by Ramaprakash Varni.

Material type: Text Text Publisher: New Delhi Parimal 2005Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of SanskritCall number: S 294.5921 RAM/A (2).
16.
Adharvavediya varnapatalasya sikshantharai sah samalochanatmakmadhyayanam [Text]

by Raveendranath Sukla (ed.).

Material type: Text Text Publisher: Author 2012Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of SanskritCall number: S 294.59215 RAV/A (1).
17.
Adharvavedprathishakhya tatha vajsaneypratishakhya ka thulanatmak adhyayan/ by Beena Jalot

by Beena Jalot.

Material type: Text Text Publisher: Varanasi: Kala Prakasan, 2002Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of SanskritCall number: S 294.592 15 BEE/A (1).
18.
Adhyatmikanveshanam/ by Ramachandran C K.

by Ramachandran C K.

Material type: Text Text Publisher: Kozhikode: Mathrubhoomi, 2003Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of SanskritCall number: M 294.592 1 P03 (1).
19.
The Agni Purana Part 2/ by Gangadharan N (tr.)

by Gangadharan N (tr.).

Material type: Text Text Publisher: New Delhi: Motilal Banarsidass, 1985Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of SanskritCall number: 294.592 5 GAN/A.2 (3). Items available for reference: Sree Sankaracharya University of Sanskrit Not for loanCall number: R 291.13 M85 (1).
20.
The Agni Purana part 3/ by Gangadharan N (tr.)

by Gangadharan N (tr.).

Material type: Text Text Publisher: New Delhi: Motilal Banarsidass, 1986Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of SanskritCall number: 294.592 5 GAN/A.3 (2). Damaged (2).