Dai Sijie

Balzakkum chinayile kochuthayyalkkariyum/ by Dai Sijie and Rajan Thuvara (tr.) - Thrissur: Green Books, 2013. - 180p.

9788184230598


Novel Translation Chinese
Novel Malayalam
Literature Malayalam
Literature

M3 (FTr.) / DAI/B